Əlaqə

ƏLAQƏ:

Poçt ünvanı:

AZ 3500, Azərbaycan, Qazax şəhəri, Osman Sarıvəlli küçəsi 27

Phone:

+99 (455) 679-3738;  +99 (450) 366-6186

Email:

docendo.discimus1983@gmail.com

LOCATION ON MAP: